Privacyverklaring

Nieuwsbrief

Ontvang onze gratis nieuwsbrief!

Privacyverklaring

De privacyverklaring geldt voor iedereen die de website www.aquaserva.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.aquaserva.nl staat onder beheer van AquaServa. De contactgegevens van AquaServa zijn terug te vinden op de website. AquaServa houdt zich bij dit beheer aan de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Gegevens van bezoekers
1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.aquaserva.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. AquaServa houdt alleen die gegevens bij die zij nodig heeft om haar klanten van dienst te kunnen zijn, voor het uitvoeren van statische analyses en het bijhouden van webstatistieken van het bezoekersgedrag. Zo verzamelt en bewaart AquaServa bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browsertaal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina's en sub-pagina's eerder zijn bezocht, ingevoerde zoekopdrachten en de duur van de gebruikerssessie. AquaServa houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en u deze informatie specifiek vermeldt.
2. Met deze Privacyverklaring wil AquaServa de bezoekers van www.aquaserva.nl ervan verzekeren geen informatie te zullen verkopen, delen of verhuren.
3. In geval u gegevens achterlaat, zorgt AquaServa voor een goede beveiliging van deze opgeslagen gegevens. AquaServa verzamelt en/of vraagt informatie als een bezoeker:
     a)  Het contactformulier invult.
     b)  Een e-mail stuurt.
     c)  Zich inschrijft voor de nieuwsbrief.
4. AquaServa kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
      a)  Het per e-mail of telefoon reageren op het ingevulde contactformulier. 
      b)  Ter beantwoording van uw e-mail
      c)  Het (incidenteel) middels een nieuwsbrief onder de aandacht brengen van nieuws uit de
           branche, een nieuw product of een aanbieding.
5. Wanneer het contactformulier invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording of afhandeling van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.
6. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief, op een manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld.

3. Cookies
1. AquaServa maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan AquaServa de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Als deel van de "Analytics”-dienst, kan via onze website ook een cookie worden geplaats van het Amerikaanse bedrijf Google.
2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Google Analytics
1. AquaServa maakt gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Tevens gebruiken wij Google Analytics voor het analyseren van online advertenties zoals Google Adwords. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
2. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
3. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacyverklaring en over de van u verzamelde gegevens terecht bij AquaServa. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@aquaserva.nl. Overige contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacyverklaring.

5. Disclaimer
AquaServa is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering, zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.