Onderzoek de kwaliteit van water, lucht en voedsel door monsterafname

Voor uw veiligheid co├Ârdineert de unit Micro Analyse de monstername en analyse van uw water-, lucht- en voedselmonsters. In sommige gevallen bent u dat wettelijk verplicht, in andere gevallen kan het nodig zijn ter controle van de kwaliteit of ter onderzoek naar een probleem.