T 088 – 006 25 00

Brandveiligheids inspectie

Regelgeving brandveiligheid

Voor het brandveilig bouwen en beheren van een gebouw, vormen de voorschriften uit het Bouwbesluit het vertrekpunt. Hierin staan verplichte brandveiligheidsmaatregelen.

AquaServa Brandveiligheid Vlam
AquaServa Brandveiligheid Brandblusmiddelen

Brandveiligheid inspectie door AquaServa

De inspecteur van AquaServa controleert aan de hand van uw bouwvergunningstekening of gebruikersvergunning of uw woningen en/of gebouwen daaraan voldoen. Bij deze inspectie worden de volgende punten meegenomen:

  • Aanwezigheid van vergunningen
  • Logboeken van brandmeld- of ontruimingsalarminstallaties
  • Brandcompartimentering
  • Brandveilig gebruik
  • Vluchtroutes
  • Aanwezigheid en kwaliteit van brandblusmiddelen.

De inspectie van AquaServa levert een brandveiligheidsrapportage op

De inspecteur verwerkt de punten in een brandveiligheidsrapport. AquaServa heeft per type gebouw  rapportages ontwikkeld met specifieke keuringsonderdelen. Per gebouw ontvangt u een rapportage met hierin de eventuele knelpunten en aanbevelingen vermeldt. Op basis hiervan kunt u aanpassingen laten aanbrengen. Uiteraard kan AquaServa u ook op dit punt van dienst zijn.

Aanvullende dienst: controle brandblusmiddelen

Het brandveiligheidsrapport vormt een goed startpunt voor het beheer en onderhoud van de brandblusmiddelen in uw pand. Het Bouwbesluit, de Arbowet en de Wet Milieubeheer eisen periodiek onderhoud hiervan. Deze eisen zijn nader uitgewerkt in de NEN2559. De engineers van AquaServa zijn u graag van dienst bij het uitvoeren van de voorgeschreven controle, vulling en vervanging van de brandblusmiddelen.

AquaServa Brandveiligheid Inspectie

Vraag nu een inspectie aan!

Bel voor meer informatie naar 088 – 00 62 500 of laat uw gegevens achter via ons contactformulier.