T 088 – 006 25 00

AquaServa Projecten Provincie NH

Provincie Noord-Holland

Wie is de opdrachtgever? De provincie Noord-Holland bestuurt de gelijknamige provincie. Een provincie met ruim 2,5 miljoen inwoners, verdeeld over 60 gemeenten. Het provinciehuis is gevestigd in Haarlem.   Wat doet AquaServa voor Provincie Noord-Holland? Ten behoeve...

Read More
AquaServa Projecten COA

COA

Wie is de opdrachtgever? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving de opvangorganisatie die zorgt voor een probleemloze opvang van vreemdelingen. Dit gebeurt op dit moment in ongeveer 60...

Read More