T 088 – 006 25 00

Wat houdt de norm NEN1006 in?

Deze norm geeft de eisen weer waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen uit het oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. Waterleidingbedrijven eisen dat uw installatie voldoet aan de NEN1006 en de daaruit volgende waterwerkbladen. Als u hieraan niet voldoet, kan uw water worden afgesloten of kan worden geeist dat u aanpassingen treft aan uw installatie. AquaServa helpt u te voldoen aan alle voorwaarden.

 

Wat is een NEN1006 inspectie van AquaServa?

Bij nieuwe en bestaande bouw lopen we voor u de gehele leidingwaterinstallatie na en toetsen deze aan de gestelde voorwaarden. Van de resultaten ontvangt u van ons een helder en overzichtelijk rapport. Per getoetst onderdeel staat vermeld of deze voldoet aan de eisen. En uiteraard, indien nodig, adviseert AquaServa wat er moet gebeuren om uw installatie wél te laten voldoen.

AquaServa Waterveiligheid NEN 1006 2
AquaServa Waterveiligheid Nen1006

Hoe zorgt u na inspectie dat uw installatie aan de normen blijft voldoen?

Om uw installatie vervolgens op orde te houden, bent u verplicht om jaarljks de keerkleppen te controleren en de boiler te reinigen. Optioneel kunt u er nog voor kiezen twee keer per jaar watermonsters te laten nemen om de waterkwaliteit te waarborgen.

Voor meer informatie

Met de NEN1006 inspectie van AquaServa toont u aan uw drinkwaterbedrijf aan dat u voldoet aan haar voorwaarden. AquaServa heeft jarenlange ervaring in waterbeheer voor verschillende sectoren. Bekijk hier onze lopende projecten. Voor meer informatie kunt u bellen met 088 – 00 62 500 of laat uw gegevens achter via ons contactformulier.